Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση;

Η θεραπεία είναι απολύτως ανώδυνη. Δεν υπάρχει καθόλου πόνος κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία.

Start typing and press Enter to search