Πόσο διαρκεί η επέμβαση;

Η επέμβαση διαρκεί 1 έως 2 ώρες και γίνεται σε χειρουργική αίθουσα μέσα στην εξειδικευμένη κλινική μας.

Start typing and press Enter to search