Ποιες γυναίκες μπορεί να επωφεληθούν από την θεραπεία;

Η θεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της αισθαντικότητας του G-Spot, πράγμα που μπορεί να συντελέσει στην ενίσχυση του σεξουαλικού ερεθισμού. Ακόμη, βοηθά και στην αύξηση της ικανοποίησης σε γυναίκες  που δυσκολεύονται να κορυφώσουν ή να έχουν οργασμό.

Start typing and press Enter to search