Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης και πόσο διαρκούν;

Αποκαθίστανται τα ανατομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Start typing and press Enter to search