Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της επέμβασης;

Η ένδειξη για την επέμβαση αυτή είναι τα χαλαρά μεγάλα χείλη με μερική απώλεια λίπους.

Start typing and press Enter to search