ΟΝΕ-CUT TECHNIQUE

Αποστολή της Αισθητικής Γυναικολογίας είναι να φροντίσει την «ευαίσθητη» περιοχή της γυναίκας. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο προσέγγισης των ατομικών αναγκών κάθε γυναίκας που την απασχολούν λειτουργικά ή αισθητικά ζητήματα.

Τις περισσότερες φορές, για τη λειτουργική ή/και την αισθητική αποκατάσταση της περιοχής του γυναικείου κόλπου επιλέγεται μια (ξ καταλληλότερη) θεραπεία ή επέμβαση μετά φυσικά από τη συζήτηση με την ασθενή και την κατανόηση των αναγκών της και των επιθυμιών της. Όμως δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα χρειάζεται ένας συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων μεθόδων.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δρ. Ναούμ και η ομάδα του, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιλέγει τον κατάλληλο συνδιασμό των μεθόδων να τον κάνει ταυτόχρονα, με μία μόνο επέμβαση. Η πρωτοποιριακή αυτή τεχνική που ονομάζεται One Cut Technique προσφέρει στη γυναίκα πολύ σημαντικά οφέλη:

 • Ένα μόνο χειρουργείο αντί για επαναλαμβανόμενες χειρουργικές προσπάθειες.
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών.
 • Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου επούλωσης σε σχέση με πολλαπλά χειρουργεία.
 • Αποκατάσταση ακράτειας ούρων Α’ βαθμού.
 • Βελτίωση σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Η One-Cut Technique περιλαμβάνει την ταυτόχρονη πραγματοποίηση τεσσάρων επεμβάσεων με στόχο τη μείωση του μεγέθους των μικρών χειλέων και της κλειτορίδας, τη διόρθωση της περιοχής του περινέου και την κοπλοπλαστική χωρίς σημαντικές επιπλοκές. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα είναι:

Η ολιστική αναμόρφωση της περιοχής διορθώνει τα λειτουργικά προβλήματα, βελτιώνει σημαντικά τη σεξουαλική της ζωή και βοηθάει τη γυναίκα να επανακτήσει την αυτοπεποίθηση της βλέποντας ένα ολοκληρωμένο και επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

WHAT TO EXPECT

Reclaim your confidence and start feeling like yourself again. You have nothing to lose except vaginal discomfort!
Schedule your complimentary consultation today.
At Ananeosis clinic we strive to create the best experience possible for every patient. Your comfort level matters. Maybe this explains why so many of our patients are referred by other patients.

Your First Visit
We are always pleased to meet new patients! Our goal is always for you to feel welcome and comfortable.
This is a free, personal and confidential consultation visit and will require about 30-60 mins. When you make your first visit, our treatment coordinator will greet you. She will help you complete the patient history form if you have not yet done so. This is also the time to express any concerns you may have related to your health. During your initial visit, you will also learn more about your procedures of interest, what other options are available, and what can be done to help you achieve your goals. At the end of the visit, you will be able to set up your appointment with Dr.Naoum. This consultation is offered to our patients free of charge.

Meet with Dr.Naoum
Now, it’s time to meet with your surgeon. Expect to talk about:

 • What you want to change about your lady parts, and why you want to change it.
 • How you feel about your body now, and how you would like to feel after surgery.
 • Your goals: what do you want to look like after surgery, what specific changes would you like to see.
 • Which procedure(s), if any, can help you achieve your goals.
 • What results you can expect from each procedure.
 • What’s involved in the surgery (anesthesia type, incisions, recovery time frame).
 • The risks and possible complications from surgery.
 • Your medical history (be open and honest for your safety).

Meet with your patient coordinator
Your patient coordinator is your liaison between you and the practice. She makes sure your questions are addressed quickly as you consider your options before the treatment / operation chosen as well as throughout your procedure and recovery process. She will also help you with scheduling pre-op appointments, your surgery date, and post-op appointments. At the day of your treatment appointment, your patient coordinator will help you through all the stages of your treatment procedure.

Recovery Time
After surgery/treatment, you will stay at the clinic for 2 to 3 hours until the medicines wear off. Then you can go home. But you will need to arrange for a ride. Your doctor will tell you when you can eat and do your other usual activities. A care sheet will be given to you with detailed information on how to treat the genital area and how long it will take for you to recover. But each person recovers at a different pace. Follow the steps on the care sheet to get better as quickly as possible.

Caring for our patients during recovery
We strive to provide the highest standard of care in a safe and comforting environment providing an informed recovery phase for patients. As well as our dedicated and experienced nursing staff we also have a valuable team of support staff including 24/7 experienced personnel to answer your post-op questions and needs.
Dr.Naoum himself or his medical team will also come to review you during recovery. Our friendly support staff will set up your follow-up visit, during discharge.
Prior to your discharge our experienced nursing staff will discuss with you clear instructions regarding your post operative care and guidelines. Once you have met the “Discharge Criteria”, you will be discharged safely to the care of your relative/support person.

BOOK ΑΝ APPOINTMENT NOW
SCHEDULE YOUR APPOINTMENT
LEARN MORE
PATIENT TESTIMONIALS

Subscribe to Newsletter

Sign up to receive news and updates.

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search